Na temelju Zakona o veterinarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Sl. novine FBiH" broj 46/00), Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („Sl. glasnik BiH" broj 25/09), te odredbama Programa mjera zdravstvene zaštite životinja i njihovog provođenja u 2021.g. („Sl. glasnik BiH“ broj 22/20) i odredbama Pravilnika o načinu držanja pasa i mačaka te o postupanju s neregistriranim psima i mačkama i lutalicama („Sl. novine SBK/KSB" broj 16/01) Veterinarska stanica Kreševo, u suradnji sa Službama Općine Kreševo i JKP ''Kostajnica'', objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za obveznu vakcinaciju i registraciju pasa na području općine Kreševo.

 


- Obvezi vakcinacije i registracije podliježu svi psi stariji od tri mjeseca. 

- Vakcinacija se provodi s ciljem zaštite životinja i ljudi, te smanjenja broja pasa lutalica.

- Ako niste u mogućnosti psa/e dovesti u veterinarsku stanicu, možete dogovoriti drugo mjesto cijepljenja s Veterinarom (063/338-897); (030/806-602).

- Vlasnici pasa su dužni cijepiti, čipirati i registrirati svoje pse, u protivnom će prekršajno odgovarati.

- Vakcinacija psa protiv bjesnoći vrijedi godinu dana nakon čega je potrebno uraditi revakcinaciju.

- Čipiranje i registriranje se vrši jednom u životu psa i to služi kao osobni dokument psa na osnovu kojeg se prate aktivnosti vezane za zaštitu zdravlja životinje.

- Po uginuću je potrebno životinju odjaviti iz registra Veterinarske stanice.

 

Članom 17. Zakona o veterinarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Sl. novine FBiH" broj 46/00) propisano je da je upisivanje pasa u registar obavezno za sve držatelje pasa. Pas mora biti obilježen na propisani način, a držatelj mora imati propisanu ispravu o upisu i vakcinaciji protiv bjesnoće. Vakcinacija pasa, vođenje registra pasa, te izdavanje službene isprave o tome obaveza je veterinarske organizacije kojoj je dodijeljeno to područje djelovanja. Za troškove upisa pasa, obaveznog obilježavanja pasa i izdavanja službenih isprava plaća se naknada sukladno ovom zakonu, Držatelj psa dužan je prijaviti nabavu, odnosno uginuće ili otuđenje psa u roku 15 dana od dana nabave, uginuća ili otuđenja, ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji koja vodi upisnik/registar pasa.

Odredbama Programa mjera zdravstvene zaštite životinja i njihovog provođenja u 2021.g. („Sl. glasnik BiH“ broj 22/20), poglavlje H, je propisano obavezno cijepljenje pasa protiv bjesnila i dehelmintizacija, s ciljem suzbijanja i iskorjenjivanja zarazne bolesti bjesnila, zoonoze od koje obolijevaju ljudi i životinje, parazitoza (Echinococoze i dr.), i radi reguliranja prekomjernog broja pasa lutalica koji su stalna prijetnja po zdravlje i sigurnost građana. Pored navedenog, navedeni Program mjera propisuje da se svi psi stariji od tri mjeseca moraju vakcinirati protiv bjesnila, da pas koji tijekom godine dostigne starost od tri mjeseca mora biti vakciniran u roku od 14 dana, a pas koji je nabavljen, a nije vakciniran, u roku od 14 dana od dana nabavke. Prilikom vakcinacije pasa protiv bjesnila provodi se dehelmintizacija pasa protiv trakavice Echinococcus granulosus, sredstvom koje pouzdano ubija zrele i nezrele oblike trakavice. Radi sprječavanja širenja jajašaca u okolini obavezno je pse nakon tretiranja držati najmanje 48 sati u ograđenom prostoru, a njihov izmet neškodljivo ukloniti, Uvjeti i način držanja pasa, divljih životinja i zvijeri, zaštitna sredstva (brnjica i sl.), zaštita okoliša, te način postupanja s neupisanim psima, psima i mačkama lutalicama, kao i drugim opasnim i zloćudnim životinjama, propisuju odredbe Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („Sl. glasnik BiH" broj 25/09) i odredbe Pravilnika o načinu držanja pasa i mačaka te o postupanju s neregistriranim psima i mačkama i lutalicama („Sl. novine SBK/KSB" broj 16/01).

 

  • Čipiranje (radi se jednom u životu psa): 20,00 KM
  • Vakcinacija: 25,00 KM
  • Knjižica s popunjavanjem (radi se jednom u životu psa): 10,00 KM
  • Taksa: 10,00 KM

Prihod od naplaćenih pristojbi/taksi za upis i registraciju je prihod Proračuna Općine Kreševo i služi za podmirenje troškova popisa pasa i zbrinjavanje prekomjernog broja pasa lutalica, kao i za provođenje drugih mjera koje donese nadležni općinski organ.

 

                                                                                     Direktor Veterinarske stanice Kreševo
                                                                                                         Juro Čalaga

 

ddhp-vaccine-for-dogs-489833270-2000-66fa8db94d9c48c69ea3201572ad2f00b.jpg

 

Copyright 2005-2020 KRESEVO.INFO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17